header

Ιδρυτικοί Χορηγοί

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Νέα σε τίτλους

Η προσφορά σας είναι ανεκτίμητη !!!

Ο οργανισμός δρα και επεμβαίνει σε όλη τη περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας (ΠΣΕ) και ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ σε συνεργασία με άλλους οργανισμούς ,περιβαλλοντικούς και πολιτιστικούς, συμμετέχει σε κοινωνικές δράσεις , για λόγους βιοποριστικούς.

Η συνεισφορά σας είναι ανεκτίμητη για το έργο μας είτε είστε μέλος είτε όχι. Βοηθάτε ,συμμετέχετε και συνεισφέρεται στον τόπο σας ,περιβαλλοντικά ,πολιτιστικά και αλληλέγγυα.

Ο λογαριασμός για τις ανεκτίμητες πρόσφορες σας είναι

τράπεζα ΕΘΝΙΚΗ ΑΡ.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ : 338/545000-49 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΡΥΠΝΗΣΗ.

 

Διαδρομή της Ολυμπιακής φλόγας

Χρόνια τώρα διεκδικούμε την ενσωμάτωσή μας στην διαδρομή της Ολυμπιακής φλόγας. Μήπως ήρθε η ώρα?
 

Κάτω Πηγάδια

Πρόσφατα σε εργασίες της ΔΕΗ για εγκατάσταση υπόγειου υποσταθμού, ανακαλύφθηκε ένα από τα 3 "Κάτω Πηγάδια" της περιοχής μας. Δείτε το πλήρες άρθρο εδώ.

 

Σχετικά θέματα

Επιβολή προστίμων για παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας Εκτύπωση E-mail

skoupidia_1ΕΛΛΑΔΑ - ΒΟΙΩΤΙΑ

373.450 ευρώ ευρώ?

Μετά από εισήγηση της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, ο Ειδικός Γραμματέας Υδάτων Δρ.Κωνσταντίνος Τριάντης, ο οποίος προΐσταται της ΕΥΕΠ, υπέγραψε την επιβολή προστίμων συνολικού ύψους 373.450 ευρώ ευρώ για παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας σε 12 μονάδες

 

 

Τα πρόστιμα αναφέρονται σε περιβαλλοντικές παραβάσεις που διαπιστώθηκαν στη διάρκεια ελέγχων από Επιθεωρητές Περιβάλλοντος, με κυριότερες τις παραβάσεις σε θέματα διαχείρισης επικίνδυνων βιομηχανικών, αστικών και άλλων αποβλήτων, υπερβάσεις τιμών εκπομπών, παράνομη διάνοιξη δρόμου και στη μη τήρηση των περιβαλλοντικών όρων σε κάθε μία από αυτές.

 

Μεταξύ των μονάδων στις οποίες επιβλήθηκαν τα πρόστιμα, περιλαμβάνονται: μία επιχείρηση Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ), μία επιχείρηση σκραπ, μία επιχείρηση συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων, μία επιχείριση ανακύκλωσης, μία υγειονομική μονάδα, μία επιχείρηση οικοδομικών υλικών, μία βιομηχανία αλουμινίου, μία κεραμοποιία, ένα δήμο (ΟΤΑ), δύο χειροτροφικές επιχειρήσεις, μία κονσερβοποιία.

 

Περισσότερα στοιχεία παρέχονται στην ιστοσελίδα της Ειδικής Γραμματείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας:

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Ο Ειδικός Γραμματέας Υδάτων Δρ. Κων/νος Τριάντης, υπέγραψε επιβολή προστίμων, μετά από εισήγηση της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, σε 12 μονάδες, συνολικού ύψους 373.450 ευρώ.

Τα πρόστιμα αναφέρονται σε περιβαλλοντικές παραβάσεις που διαπιστώθηκαν στη διάρκεια ελέγχων από Επιθεωρητές Περιβάλλοντος, με κυριότερες τις παραβάσεις σε θέματα διαχείρισης επικίνδυνων βιομηχανικών, αστικών και άλλων αποβλήτων, υπερβάσεις τιμών εκπομπών, παράνομη διάνοιξη δρόμου και στη μη τήρηση των περιβαλλοντικών όρων σε κάθε μία από αυτές. Αναλυτικά, τα πρόστιμα επιβλήθηκαν στις παρακάτω μονάδες, για τις παραβάσεις που αναφέρονται και το ύψος του προστίμου:

Αθήνα, 17.07.2014

Μονάδες, παραβάσεις, πρόστιμα

1. Επιβολή προστίμου στην εταιρεία «ATHENS RECYCLING - CABER A.E.», όπως εκπροσωπείται νόμιμα, για τη δραστηριότητα «Διαλυτήριο ΟΤΚΖ ? ανακύκλωση μεταλλικών απορριμμάτων ? παραγωγή πέλλετς και μπριγκέτας» στη θέση «Πηλιχό - Αγ. Γεώργιος» του Δήμου Ασπροπύργου Νομού Αττικής.

Παραβάσεις: Λειτουργία χωρίς Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων. Μη σύννομη διαχείριση στερεών μη επικινδύνων αποβλήτων. Μη σύννομη διαχείριση των επικινδύνων αποβλήτων. Λειτουργία χωρίς Διαχειριστικό Σχέδιο Αποβλήτων και Ετήσιες Εκθέσεις Παραγωγού Αποβλήτων.

Πρόστιμο: 42.300 ευρώ.

2. Επιβολή προστίμου στην εταιρεία Θεόδωρος Δαρσινός & Σια ΕΕ για τη μάντρα συλλογής, διαχωρισμού & εμπορίας μεταλλικών εξαρτημάτων που βρίσκεται στην οδό Ψαρών 5 στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη του Νομού Αττικής.

Παραβάσεις: Εγκατάσταση και λειτουργία δραστηριότητας χωρίς προηγούμενη περιβαλλοντική αδειοδότηση. Διαχείριση στερεών αποβλήτων χωρίς σχετική άδεια. Απουσία -πλημμελής παρακολούθηση λειτουργίας του ΧΥΤΑ.

Πρόστιμο: 26.000 ευρώ.

3. Επιβολή προστίμου στο «Γενικό Νοσοκομείο ? Κέντρο Υγείας ΚΩ», όπως εκπροσωπείται νόμιμα, που βρίσκεται στην οδό Ιπποκράτους 34 & Βενιζέλου στο Δήμο ΚΩ Δωδεκανήσου.

Παραβάσεις: Λειτουργία Υγειονομικής Μονάδας χωρίς την απαιτούμενη περιβαλλοντική άδεια.

Πρόστιμο: 12.150 ευρώ.

4. Επιβολή προστίμου στην εταιρεία «Κεραμοποιία Γ. ΚΑΤΣΙΚΗΣ Α.Ε.», όπως εκπροσωπείται νόμιμα, για την λειτουργία του εργοστασίου Κεραμοποιίας- Πλινθοποιίας στο 7ο χλμ Ε.Ο. Αγρινίου- Αντιρρίου στο Αγρίνιο.

Παραβάσεις: Μη προβλεπόμενη διαχείριση παλαιού μηχανολογικού εξοπλισμού (scrap) και στερεών αποβλήτων. Απουσία θεωρημένου βιβλίου μετρήσεων και απουσία μετρήσεων σε καυσαέρια κλιβάνου και εκπομπών σκόνης. Ελλιπής περιμετρική δενδροφύτευση του γηπέδου της μονάδας. Διαρροή Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ) και

μη σύννομη διαχείριση αυτών. Έλλειψη άδειας χρήσης νερού. Απουσία μητρώων καταγραφής της ποσότητας και της ποιότητας προέλευσης όλων των επικινδύνων και μη αποβλήτων καθώς και των στοιχείων παράδοσης σε τρίτους. Μη αποστολή δείγματος των πρώτων υλών για χημικές αναλύσεις.

Πρόστιμο: 58.150 ευρώ.

5. Επιβολή προστίμου στην ατομική επιχείρηση του κ. Γκόβα Αλέξανδρου, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, για την δραστηριότητα «Εμπορία υλικών οικοδομών, μπάζων, ξύλων και στερεών καυσίμων» που εδρεύει στην οδό Θρασυβούλου, στην περιοχή Κάτω Φούσα, στον Ασπρόπυργο Αττικής.

Παραβάσεις: Διαχείριση Αποβλήτων Εκσκαφών Κατεδαφίσεων Κατασκευών (ΑΕΚΚ) χωρίς Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων. Mη ένταξη σε Εγκεκριμένο Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης και μη έκδοση Πιστοποιητικού Εναλλακτικής Διαχείρισης. Ανεξέλεγκτη διάθεση στερεών αποβλήτων.

Πρόστιμο: 2.700 ευρώ.

 

6. Επιβολή προστίμου στο Δήμο Βέλου - Βόχα Ν. Κορινθίας, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, για τη διαχείριση των Αστικών Στερεών Αποβλήτων του (ΑΣΑ).

Παραβάσεις: Μη αποκατάσταση των Ανενεργών Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ). Συλλογή και μεταφορά των Αστικών Στερεών Αποβλήτων χωρίς την απαιτούμενη άδεια.

Πρόστιμο: 16.150 ευρώ.

7. Επιβολή προστίμου στην ατομική επιχείρηση «ΚΙΟΥΣΗΣ ΛΟΥΚΑΣ», όπως εκπροσωπείται νόμιμα, για τη δραστηριότητα της συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων, που εδρεύει στην οδό Επιδαύρου 34 του Δήμου Γαλατσίου Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής.

Παραβάσεις: Μη σύννομη διαχείριση στερεών αποβλήτων.

Πρόστιμο: 1.150 ευρώ.

 

8. Επιβολή προστίμου στην Εταιρεία με την επωνυμία «Δ. ΚΟΣΜΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», όπως εκπροσωπείται νόμιμα, για τη μονάδα αποθήκευσης, διαλογής και μηχανικής επεξεργασίας για ανακύκλωση άχρηστων υλικών στο Πέραμα Αττικής.

Παραβάσεις: Η δραστηριότητα λειτουργούσε σε προστατευόμενη περιοχή (B΄ Ζώνη Προστασίας του όρους Αιγάλεω), δασική αναδασωτέα έκταση και σε περιοχή όπου δεν επιτρέπεται η συγκεκριμένη χρήση, στο πλαίσιο του από 05-12-1979 Π.Δ./τος (ΦΕΚ 707/Δ).

Πρόστιμο: 18.700 ευρώ.

 

9. Επιβολή προστίμου στον κ. Αναστάσιο Καλλέργη, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, για τη χοιροτροφική μονάδα ιδιοκτησίας του που ήταν εγκατεστημένη και λειτουργούσε στη θέση «Παλαιοχάνι» του Δήμου Ωρωπίων του Νομού Αττικής.

Παραβάσεις: Εγκατάσταση και λειτουργία της χοιροτροφικής μονάδας χωρίς προηγούμενη περιβαλλοντική αδειοδότηση. Πλημμελής διαχείριση των υγρών αποβλήτων της χοιροτροφικής μονάδας. Πλημμελής διαχείριση της στερεάς κόπρου της χοιροτροφικής μονάδας. Μη σύννομη διαχείριση των ζωικών υποπροϊόντων της χοιροτροφικής μονάδας. Μη πραγματοποίηση μετρήσεων της ποιότητας των υγρών αποβλήτων της χοιτροτροφικής μονάδας.

Πρόστιμο: 107.800 ευρώ.

 

10. Επιβολή προστίμου στην εταιρεία «ΕΛΒΑΛ Α.Ε.», όπως εκπροσωπείται νόμιμα, για τη λειτουργία της βιομηχανίας παραγωγής προϊόντων αλουμινίου της εταιρείας, στα Οινόφυτα του Ν. Βοιωτίας.

Παραβάσεις: Υπερβάσεις της ωριαίας οριακής τιμής των Πτητικών Οργανικών Ενώσεων (ΠΟΕ) στη μονάδα προεπίστρωσης. Μη εγκατάσταση της μονάδας ξήρανσης του συστήματος επεξεργασίας υγρών αποβλήτων.

Πρόστιμο: 8.300 ευρώ.

 

11. Επιβολή προστίμου στην ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ Α.Σ.Ο. ΑΛΙΑΚΜΟΝΟΣ-ΜΕΣΗΣ-ΜΕΛΙΚΗΣ «ΑΛ.Μ.ΜΕ.», όπως εκπροσωπείται νόμιμα, που εδρεύει στη θέση «Κουλούρα» της Δ.Ε. Αποστόλου Παύλου του Δήμου Βέροιας Νομού Ημαθίας για το κονσερβοποιείο φρούτων στην ίδια θέση.

Παραβάσεις: Υπέρβαση τιμής του δείκτη αιθάλης στα καυσαέρια του ατμολέβητα. Υπέρβαση της μέγιστης επιτρεπόμενης ποσότητας αντλούμενου νερού από γεωτρήσεις. Λειτουργία Εγκατάστασης Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων (Ε.Ε.Υ.Α.) με μη εγκεκριμένες και μη αδειοδοτημένες επεκτάσεις και τροποποιήσεις. Ελλιπής παρακολούθηση ποιοτικών παραμέτρων υγρών αποβλήτων. Μη σύννομη διαχείριση στερεών μη επικινδύνων αποβλήτων. Μη συμμετοχή σε εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών.

Πρόστιμο: 42.000 ευρώ.

 

12. Επιβολή προστίμου στην εταιρεία «ΠΙΕΡΙΚΗ ΧΟΙΡΕΙΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ Α.Ε.», όπως εκπροσωπείται νόμιμα, που εδρεύει στην περιοχή Κονταριώτισσα του Δήμου Δίου - Ολύμπου Νομού Πιερίας, για το χοιροστάσιο που είναι εγκατεστημένο και λειτουργεί στη θέση «Ξηρολάκι» της ίδιας περιοχής.

 

Παραβάσεις: Απουσία επεξεργασίας υγρών κτηνοτροφικών αποβλήτων. Μη σύννομη διαχείριση στερεών κτηνοτροφικών αποβλήτων. Άντληση και χρήση νερού από γεώτρηση χωρίς υδρομετρητή κατανάλωσης.

Πρόστιμο: 38.050 ευρώ.

Share Link: Share Link: Bookmark Google Yahoo MyWeb Del.icio.us Digg Facebook Myspace Reddit Ma.gnolia Technorati Stumble Upon